Zonnepanelen | PV Systemen| HAJA ENERGY duurzame besparende oplossingen

LED en Utiliteitsverlichting | HAJA ENERGY | duurzame besparende oplossingen

Ifrarood verwarming| HAJA ENERGY | duurzame besparende oplossingen

» Index A/B/C » Haja EnergyLED verlichting

Ledverlichting heeft de toekomst!

In een wereld waar energie steeds een groter probleem wordt biedt LED-verlichting een oplossing voor een fractie van het energiegebruik van gloeilampen, halogeenlampen en zelfs spaarlampen.

Een LED heeft een verbruik van 0,5 tot 9 Watt en zo is uw investering in LED-verlichting in een korte tijd terugverdiend op uw energierekening.

U kunt nu via onze online-shop onze LED verlichting bestellen.LED verlichtingflayer Haja Sunled 2010.pdf bekijken


omhoog

Regenwater Hergebruik

Ontdek de mogelijkheden van regenwater!

Op onze aarde is circa 1,4 miljard kubieke kilometer water aanwezig. Dat lijkt op het eerste gezicht heel veel maar 97 % hiervan is zout water.
Het grootste deel van het zoete water is in vaste ijsvorm aanwezig op de noord- en de zuidpool. Het beschikbare deel zoet water bedraagt slechts 0,3%.
Dit water is van absoluut levensbelang. Hier zullen we dus heel zorgvuldig mee om moeten gaan.

Een nog groter probleem dan de kwantiteit van ons water is de kwaliteit. Door het toenemende gebruik van chemische stoffen en de toenemende verdroging wordt de waterwinning steeds complexer en steeds duurder.

In Belgie verbruikt de gemiddelde inwoner ongeveer 120 liter per persoon per dag. Voor het overgrote deel wordt dit gebruikt voor toepassingen waar eigenlijk helemaal geen dure drinkwaterkwaliteit noodzakelijk is. Feitelijk verbruiken we meer dan 50% duur drinkwater voor onnodige toepassingen.
In plaats van drinkwater zouden we voor die 50% ook gefilterd regenwater kunnen gebruiken. Vaak is dat zelfs beter, omdat regenwater minder kalk bevat en er dus minder wasmiddelen noodzakelijk zijn (minder belasting van het milieu).
Groot voordeel van regenwater is dat het gratis is. Daarnaast hoeft het niet eerst tot drinkwater opgewerkt te worden en vervolgens over lange afstanden getransporteerd te worden. Op de plaats waar het valt kan het direct gebruikt worden.

Regenwater kan worden toegepast voor:

Toilettenspoelen, Autowassen, Tuinbesproeien, Schoonmaak, Wasmachine.

Indien er gebruik gemaakt wordt van waterbehandelingstechniek kan regenwater ook veilig gebruikt worden voor Bad en douche.Regenwater HergebruikHaja-Sticker.pdf bekijken


omhoog

HAJA Energy Showroom - duurzame energie oplossingen

Maak een afspraak, voor uw duurzame energie oplosssing, wij laten u graag onze showroom zien, waar u kennis kunt maken met onze diverse energie zuinige oplossingen.
Wij rekenen u graag voor wat uw besparingen op jaarbasis zijn en hoeveel u moet investeren.
Hoe lang het duurt tot uw investering zich terugbetaalt etc.


www.haja-energy.nl

HAJA Energy Showroom - duurzame energie oplossingenlogo Hajasun-Led Energy 2.pdf bekijken


omhoog

Vloerverwarming en Wandverwarming

Vloer- en wandverwarming is door de warmtestraling de meest economische en behaaglijkste vorm van verwarming. Bij vloer- en wandverwarming met warmwater, wordt de warmte van het water in de verwarmingsbuizen door middel van warmtegeleiding overgedragen aan de vloer of wand. Als de vloer of wand een hogere temperatuur heeft dan de kamertemperatuur, is er warmtestraling en een beperkte overdracht van warmte aan de lucht.

Beter voor uw gezondheid!

Door het ontbreken van luchtcirculatie behoort ronddwarrelend stof nagenoeg tot het verleden.
Verder is door de lagere ruimtetemperatuur de relatieve luchtvochtigheid zo’n 12% hoger dan bij een conventionele warmwater verwarmingsinstallatie. Carapatiënten en mensen die allergisch zijn voor stof, ervaren deze factoren als zeer positief. In vergelijking met gewone warmwater-verwarmingssystemen geeft de vloerverwarming een gelijkmatige, behaaglijke warmte over het gehele vloeroppervlak. De kamertemperatuur wordt subjectief als hoger ervaren.
omhoog

Warmtepompen

Warmtepomp voor warmte of koeling?

De werking van een warmtepomp is te vergelijken met die van een omgekeerde koelkast. Voor de verwarming gebruikt de warmtepomp brijn - een mengsel van water en antivriesmiddel
- (grond)water of lucht als (gratis) energiebron om cv- of tapwater te verwarmen.

Omdat een warmtepomp gebruik maakt van gratis energie, kunt u een flinke besparing realiseren. In vergelijking met een Hr-ketel kan het energieverbruik gehalveerd worden.
Daarbij is het mogelijk om in de zomer de woning goedkoop te koelen. Afhankelijk van de toepassing is een besparing van 25 tot 70% op de energierekening mogelijk.

Voor een warmtepompboiler geld dat het verbruik van de warmtepompboiler voor de verwarming van tapwater 35 % elektriciteit is en 65% gratis warmte. Doordat u met een warmtepomp minder energie verbruikt, produceert u minder broeikasgassen, zoals CO2.

Met warmtepompen kunnen we niet alleen verwarmen maar ook koeling (passief of aktief ), bereiding van warm tapwater en zwembad verwarming behoort tot de mogelijkheden.
omhoog

Warmte-Opslag

Warmte intelligent gebruiken!

Zelfs de modernste verwarmingssystemen produceren nooit de preciese hoeveelheid warmte, die op dat moment gevraagd wordt. Hierdoor ontstaan onnodig veel branderstarts welke leiden tot een emissie van schadelijke stoffen. Tevens wordt tijdens dit continu verwarmings-en afkoelproces veel nutteloze energie verspilt. Daarom ligt de vooruitgang van de moderne verwarmingstechnologie in een efficiente opslag en verdeling van wamte. Het thermo-hydraulisch gelaagdheidsprincipe gebruikt voor het bufferen van warmte in verschillende temperatuurslagen, is gebaseerd op natuurkundige eigenschappen van water en hierdoor is er geen regeltechniek vereist, tevens is hij onderhouds- en storingsvrij.

De lagenbuffer zorgt er voor dat de warmteopwekker zo veel mogelijk ontlast wordt. De branderstarts worden tot een minimum beperkt en de emissie van schadelijke stoffen worden met 70% gereduceerd. Water is perfekt voor energieopslag, iedere temperatuur heeft zijn eigen gewicht. Warm water stijgt naar boven, terwijl koud water naar beneden zakt. Aangezien water een slechte warmtegeleider is, blijven de verschillende temperatuurlagen lang bestaan. Deze natuurkundige eigenschappen worden optimaal benut. Het thermo-hydraulisch binnenwerk zorgt voor een langdurige stabiele gelaagdheid. De aanvoer en retourstromen van de verschillende warmteopwekkers- en afnemers stromen door dit binnenwerk en zorgen voor een soort “ temperatuur lift”, Hier wordt het water op basis van zwaartekracht gesorteerd in de temperatuurlaag waarin deze thuis hoort. Deze lagen kunnen dan weer gebruikt worden voor het doel waarvoor het geschikt is. Zo kan de 70’C laag gebruikt worden voor het bereiden van warm tapwater, de 60’C laag voor bijv. de radiatoren, 50’C voor het zwembad, de 40’C laag voor de vloerverwarming en de koudste temperatuur onder in de buffer dient voor de optimale opname van warmte van bijvoorbeeld de zonnepanelen, warmtepomp of om het even welke warmteopwekker. Ook worden alle retourtemperaturen van de warmteafnemers weer in de juiste laag gebracht, klaar voor een volgende verbruiker.
Hierdoor kunnen we de warmte intelligent gebruiken en kunnen warmteverliezen tot een minimum worden gereduceerd.
Het systeem is universeel en kan op iedere warmteopwekker- of afnemer worden aangesloten.
omhoog

Zonnecollector volgens Wikipedia

In een dak verwerkte zonnecollectoren verwarmen het zwemwaterEen zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte (voor omzetting van zonlicht naar elektriciteit wordt een zonnepaneel gebruikt). Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor proceswarmte, het verwarmen van ruimtes of (tap)water. Zonnecollectoren kunnen ook gebruikt worden om in de zomer het grondwater onder een huis of gebouw op te warmen. In de winter kan dan via een warmtepomp het gebouw zeer efficiënt verwarmd worden. Met deze combinatie kan een enorme reductie in de CO2-uitstoot en stookkosten bereikt worden.

Het principe van een zonnecollector is eenvoudig: wanneer een metalen voorwerp een tijd in de zon ligt, wordt het warm. Zonnecollectoren maken gebruik van datzelfde principe. Een zonnecollector is over het algemeen een metalen voorwerp waar een medium doorheen stroomt om zo de gewonnen warmte af te voeren.

Er zijn veel verschillende typen zonnecollectoren, zoals de vlakkeplaatcollector, vacuümbuizen met reflectors, ondiepe zonnevijver, diepe zonnevijver, buizenregisters verwerkt in grote oppervlakken, CPC-collector, cilindrische reflector, parabolische trog, fresnelreflector met brandlijn, parabolische kom, en centrale ontvangers in een veld met spiegels. Van deze typen worden vooral de vlakkeplaatcollector en de vacuümbuizen met reflector gebruikt voor decentrale opwekking en de parabolische trog voor centrale opwekking. Ook kunnen buizen gelegd worden in asfalt of in de op het zuiden liggende muren van gebouwen. Het rendement per vierkante meter is dan lager, maar het rendement per euro veel hoger.

Vlakkeplaatcollector
ZonnecollectorHet hart van een vlakkeplaatcollector is een zwarte plaat, de absorber. Door de absorber in een isolerende bak te plaatsen, neemt hij meer warmte op dan hij afgeeft aan de omgeving. Het gevolg hiervan is dat de temperatuur van de absorber stijgt. Wanneer de temperatuur van de absorber hoger is dan de omgevingstemperatuur zal, naarmate dit verschil toeneemt, de warmtestroom van de absorber naar de omgeving groter worden. Wanneer de warmtestroom van de absorber naar de omgeving zo groot is geworden dat die gelijk is aan de opgenomen warmte, zal de temperatuur van de absorber niet verder stijgen. Wordt er naast de isolatie aan de achter- en zijkant een transparante afdekplaat aan de bovenkant van de absorber geplaatst, dan neemt de warmtestroom van de absorber naar de omgeving af en stijgt de absorbertemperatuur.

Om de gewonnen warmte ook te kunnen gebruiken, worden aan de achterkant van de absorber leidingen gemonteerd waardoor water stroomt. Dit water circuleert tussen de collector en de boiler. Doordat de temperatuur van de absorber hoger is dan die van het water, zal de watertemperatuur toenemen. Dit gebeurt net zo lang totdat het water dezelfde temperatuur heeft als de absorber. Het water in de boiler is vervolgens te gebruiken voor verschillende doeleinden.

nl.wikipedia.org/wiki/Zonnecollector


omhoog

Zonnecollectoren

Haja Energy - Zonnecollectoren

vlakke collector CS_100 F De CS 100 F kreeg van vooraanstaande testinstituten het attest van de vlakke collector met het hoogste rendement in zijn klasse ! Naast een hoge energie-efficientie stelt Citrin ook hoge eisen aan de kwaliteit. Een zorgvuldige materiaalkeuze en waardevaste anodisatie dragen in beslissende mate bij tot de lange levensduur van de collectoren. Citrin geeft een garantie van 10 jaar op alle collectoren.

OPBRENGST PER JAAR 519 kWh per m² ! (1,87 GJ per jaar) De CS 100 F & CS 200 F zijn leverbaar in de kleuren Antraciet, Zilver en Brons. Bijde zijn geschikt voor platdak montage, gevelmontage, opdak montage en indak montage.

De CS 100 F is geschikt voor vertikale montage
De CS 200 F is geschikt voor horizontale montage.

Indak-modulecollector CS 300
zonnecollector CS_300MDe indak-modulecollector CS 300 M is een antwoord op de toenemende vraag naar architectonisch verfijnd dakdesign. De hoogselectieve, volgens PVD-proces vervaardigde absorberbekleding wordt omgeven door een elegante aluminium kuipomkasting. Een positief neveneffect: door de collectoroppervlakte kan de dakbedekking uitgespaard worden. Het systeem is ideaal voor grotere zonneoppervlakken. Een grootscheepse montage met kraan is dankzij de modulaire opbouw niet nodig. De panelen sluiten naadloos op elkaar aan en kunnen zowel boven- als naast elkaar gekoppeld worden.
omhoog

Zonnepanelen - Photo-Voltaïsche PV systemen

Zonnepanelen of PV systeem Zonnepanelen of Photo-Voltaïsche (PV) systemen worden gebruikt om met behulp van zonne-energie elektriciteit op te wekken die in de meeste gevallen wordt teruggeleverd aan het openbare lichtnet.

Een PV-systeem bestaat meestal uit meerdere zonnepanelen op het dak (liefst aan de zuidzijde) die zonlicht direct omzetten in elektriciteit. De door deze panelen opgewekte gelijkstroom gaat vervolgens naar een omvormer (binnen) die van deze gelijkstroom een keurige 230V wisselspanning maakt die kan worden aangesloten op het lichtnet.
Er zijn meerder soorten en uitvoeringen zonnepanelen afhankelijk van het gebruikte materiaal. Het rendement (opbrengst per m2) varieert behoorlijk evenals de prijzen die ook afhankelijk zijn van het land van oorsprong (Europa, Japan of China).

Capaciteit Met een PV systeem van voldoende capaciteit kunt u in principe op jaarbasis geheel voorzien in uw eigen elektriciteitsbehoefte, voor een gemiddeld huishouden in Nederland ongeveer 3500 kWh. Omdat de zon niet altijd schijnt (’s-nachts al helemaal niet en ’s-winters minder) en ook het verbruik sterk varieert (wasmachine, droger etc.) kunt u toch niet zonder een aansluiting op het elektriciteitsnet.
Wat uw installatie in de zomer overdag teveel levert wordt dan teruggeleverd aan het openbare net en op andere momenten als uw installatie niet voldoende levert gebruikt u weer stroom van het openbare lichtnet.

Subsidieregeling voor PV-systemen Tot voor kort kregen eigenaren van een PV-systeem in Nederland zo weinig terug voor de elektriciteit die werd teruggeleverd aan het openbare net dat het feitelijk onmogelijk was om de investering in het PV-systeem ooit terug te verdienen.
Sinds april 2008 is er eindelijk een Nederlandse subsidieregeling voor PV-systemen waardoor het ook financieel interessanter is geworden om zo’n systeem aan te schaffen. Hoewel het bij de huidige energieprijzen nog steeds ca 15 jaar duurt voordat u de investering hebt terugverdiend en “winst” begint te maken kan die periode korter worden als de energieprijzen de komende jaren sterk blijven stijgen.

Contact Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen - Tel: 043-4582594 – GSM: 06-20341255

www.haja-energy.eu


omhoog

Zonne-Energie

De bescherming van het klimaat begint bij u thuis!

De stelling -alternatieve energie is te duur- heeft voorgoed afgedaan. Niet alleen omdat stookolie en gas altijd maar duurder worden, maar ook omdat er door het intensieve gebruik ervan steeds meer CO2 in de atmosfeer terechtkomt. We kunnen de klimaats-verandering niet stoppen, maar we kunnen wel de gevolgen ervan beperken tot aanvaardbare proporties.

Is dit rendabel voor mijn woning?

U wilt het beste voor uw gezin. Voor uw kinderen een ongerept milieu, ook in de toekomst. Daarom wilt u het geschenk dat de natuur ons biedt niet aan u voorbij laten gaan: de zon. Niet alleen omdat ze de properste energiebron is, maar ook omdat ze onuitputtelijk is. Met permanent stijgende kosten voor stookolie en gas is het ook financieel op een paar jaar tijd de beste oplossing. Hoe meer u dus uit de zon haalt, hoe beter u het klimaat en uw portemonnaie beschermt. Met onze individueel op maat gesneden oplossingen verkrijgt u bovendien een maximum aan efficiëntie!

Zonne energie kan dienen om elektriciteit op te wekken of om warm water te produceren.
We spreken hierbij over photovoltaische en thermische installaties.
De thermisch installaties kunnen behalve voor warmwater eventueel ook voor verwarmingsondersteuning worden gebruikt.
omhoog

TOP

HAJA ENERGY - duurzame energie oplossingen - Margraten Limburg (NL) - uw partner in energiebesparing - bespaar door met ons samen te werken.

zonne energie - zonnepanelen - zonnepaneel - zonnecel energie - zonnecellen energie opwekking - | warmtepompen - Led verlichting - zonneboilers - zonnecollectoren - waterbesparing systemen - vloer en wandverwarming - houtvergassingsketels - warmtepompen - regenwater hergebruik - Pv systemen -- zonnepanelen - zonnepaneel - zonnecel - zonnecellen

duurzaam groen besparend - LED verlichting | HAJA ENERGY - Sun led - energie besparend - groen en duurzaam - maatschappelijk verantwoord ondernemen - Margraten Limburg Nederland.

Zuid Limburg duurzame energie oplossingen - Margraten - HAJA ENERGY - duurzame energie oplossingen - bezoek onze showroom in Margraten

Photo-Voltaïsche PV systemen |

TOP

PARTNERS


Links